Customer insight. Markteting
effectiveness. Winning strategies

Home


Contact

Consultancy proces

Vanaf het eerste contact tot de afronding van een project doorlopen opdrachtgever en adviseur een intensief proces. Voor elke opdracht maken wij vooraf, met u, een plan van aanpak, een tijdsplanning en een budget. U weet vooraf waar u aan toe bent. Verrassingen zijn uitgesloten; behalve dan voor wat betreft het resultaat!
Om het adviesproces voor u als opdrachtgever transparant te maken werken wij met onderstaand adviesmodel.

1. Contact: Inventarisatie van vraagstuk(ken), uitwisseling van ideeŽn en oplossingsrichtingen, vaststellen of adviseur juiste persoon is bij dit vraagstuk, verwachtingen uitspreken en afspreken waar mee te beginnen. Het resultaat is een plan van aanpak en een contract.

2. Diagnose: Verzamelen van gegevens en het verder specificeren van het vraagstuk, identificeren van oorzaken en personen betrokken bij het vraagstuk en hun belangen. Het resultaat is een definitieve diagnose van het vraagstuk, de bevindingen en visie van de adviseur en een definitieve besluitvorming inzake de aanpak.

3. Planning: Vaststellen van de verbeterdoelstellingen of beoogde resultaat, selectie van interventies en oplossingen samengevat in een projectplan.

4. Implementatie: Uitvoering van het projectplaning samenwerking met de klantorganisatie, evaluatie en feedback van tussentijdse resultaten en mogelijke bijsturing.
5. Consolidatie: Maatregelen treffen om de verandering te verankeren, follow-up plannen, terugtrekking plannen.

6. Evaluatie: Beoordeling van het resultaat en de projectuitvoering, besluitvorming over aanvullende activiteiten of afronding