Customer insight. Markteting
effectiveness. Winning strategies

Home


Contact

Privacy statement

Markethinks legt gegevens van relaties vast die nodig zijn om de opdrachten uit te voeren. In geen geval wordt aan andere bedrijven toestemming verleend om van deze gegevens gebruik te maken. Namen van opdrachtgevers worden uitsluitend na hun toestemming verstrekt. Uiteraard houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Markethinks kan gegevens verzamelen en verwerken over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten die voor u van belang zijn onder de aandacht te brengen en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie kan worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van onze website of om u diensten aan te bieden. Deze toestemmingen zijn te allen tijde weer in te trekken door hier ons hierover via e-mail te verzoeken. Markethinks behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Onze relaties worden hiervan op de hoogte gesteld via het bij ons bekende e-mailadres. Het verdient aanbeveling om dit Privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Markethinks verwelkomt vragen en/of opmerkingen van gebruikers ten aanzien van het Privacybeleid of het gebruik van uw persoonlijke gegevens.